Decăderea Dogmelor

Potrivit românismului radical, Decăderea dogmelor – Cum au dizolvat evreii cultura europeană trebuia scrisă de un oltean!Situați pe extrema diagonalei sud-vest, față de Bucovina (diamant din stema lui Ștefan), oltenii doljeni (Plenița, Dobridor) au fost feriți de Calea Răutăților, pe unde ne-au inva­dat valurile marilor migrații, ultimul dintre aceștia, iudeo-khazarii, jidovii, jidanii, ovreii.

După două volume de poezii, Constantin Florea Cioro­ianu (1909- 1968), alias Ilariu Dobridor, publică Organizarea Minciu­nii (1937) și Decăderea dogmelor – Cum au dizolvat evreii cultura europeană (1941), cărți ce ne intro­­duc în proble­matica pe care mulți o ignoră, dar care există, provoacă și explică reacțiile de apărare ale diverselor popoare. Cum au dizolvat evreii cultura europeană este analiza reacției popoarelor la contactul cu invadatorii nechemați. Fixarea cadrului neliniștii interbelice, a certitudinilor greco-romane, erosului absolutului, formelor istorice, incertitudinii și nebuniei, căii robilor (răutăților) pregătesc terenul expunerii decăderii dogmelor cu primatul patologicului, pansexualismul freudian, frenezia ins­tinctului bergsonian, idolatria marxistă a economicului, decăderea dogmelor sociale, cosmolo­gice, politice, estetice, mesianismul slav, norma iudaică, sărăcia spirituală jidovească, mistica iudaică și cea teologală, spațiul talmudic, Iuda sau Isus, formele și etapele antisemitismului, toate acestea în numai 272 de pagini, care au avut onoarea de a fi imediat traduse în germană (Dogmendekadenz, 1941).

Ecou al epocalului Mit al secolului XX (1929), Decăderea dogmelor lui Dobridor con­fir­mă opinia altui filosof român, după care, în secolul XX, filosofia europeană s-a întors în Peninsula Balcanică, de unde plecase în urmă cu douăzeci și cinci de secole.

Preț: 65 LEI

 

“>