La Question Juive et la réponse d’un orthodoxe des années trente

În urmă cu un sfert de scol, broșura franceză Chestiunea jidovească și răspunsul unui ortodox din anii treizeci a marcat atitudinea Librăriei Românești Antitotalitare (LAR) față de ediția franțuzească a romanului După două mii de ani, sau Cum am devenit huligan, de Mihail Sebastian, alias Iosif Hechter. Impecabilei traduceri a lui Alain Paruit-Herșcovici și lăudabilei inițiative a editurii Grasset îi lipsea introducerea lui Nae Ionescu la cunoscutul și apreciatul roman al colaboratorului său, Mihail Sebastian, brăilean ca și el. Deși îl stima în mod deosebit, LAR nu avea nicio datorie specială față de Na Ionescu. Cu totul altfel stau lucrurile cu creștinismul în general și cel ortodox în special, iar publicarea romanului Cum am devenit huligan fără Cuvânul înainte al lui Nae Ionescu face imposibilă, publicului francez, neavizat, înțelegerea raporturilor  dintre creștinismul catolic apu­sean și cel ortodox răsăritean.

Astăzi, creștinismul romano-catolic și protestant alunecă spre sinucidere, raportu­rile orto­doxiei cu catolicismul, anglicanismul, protestantismul și neo-protetanții fiind mai importante ca oricând. Românii cu prieteni catolici, protes­tanți, anglicni, în Franța sau alte țări occidentale, pot oferii acestora un binevenit cadou, pe un preț cât se poate de accesibil. (Exemplare limitate, stare excelentă, 55 pagini).

Preț: 15 LEI