Miturile Fondatoare Ale Politicii Israeliene

În 1995, editorii francezi au refuzat să editeze această carte, al cărei autor candidase de două ori, din partea Partidului Comunist Francez, la preșe­dinția Franței. Librăria Românească Antitotalitară (din Paris) s-a achitat onorabil de misiunea pe care și-a asumat-o, de a tipării și distribui cartea, contribuind ca această critică a ideologiei sioniste și a politicii Statului Israel să devină primul SAMIZDAT din istoria editorială franceză. De altfel, titlul inițial al cărții a fost  Miturile fonda­toare ale lui Israel, perspectivă ce ușurează înțelegerea demersului autorului.

Citi­torii vor judeca punctul de vedere al lui Roger Garaudy, care a marcat o importantă fisură în ideologia sionistă, politica statului Israel și în întregul terorism intelectual postbelic. Greu de contes­tat, de exemplu, justețea replicii autorului la terorismul intelectual cu care este întâmpinată orice critică la adresa sionismului ori a statului Israel: ”Nu este vina mea dacă cei ce mă acuză sunt toc­mai cei care au organizat o afacere din vânzarea ciolanelor inexistente ale buni­cilor lor”.

Care ciolane și de ce inexistente? Ciolanele celor aproximativ unu la sută din faimoasa cifră de șase milioane; inexistente în sensul că lipsesc 99 % din numărul pretinșilor morți, devenit una dintre dogmele întregii perioade postbelice. În locul faimoaselor șase milioane de victime ale așa numi­tului Holocaust, autorul consideră că ar fi vorba de șaizeci de mii, adică de 1 % din cifra magică de șase milioane. Să sperăm că autorul nu se înșeală prea tare, în care caz deși e vorba de o tragedie, ea este de o sută de ori mai mică. Să nu ui­tăm însă tragedia și morții celorlalte popoare, mai ales că jidanii sunt cei care au dorit și au provocat războiul, apoi, de la război încoace, se prefac a număra morți imaginari, cerând milioane și miliarde de dolari despăgubire, fără să-și pună problema despă­gubirilor  pe care ei înșiși trebuie să le plătească altor popoare, de exemplu româ­nilor, pentru faptul că au fost principalii organizatori ai întemnițării unui milion sau două dintre concetățenii noștri , din care zeci de mii, poate mult mai mulți, au murit în detenție sau, după eliberare, ca urmare a detenției.

Preț: 35 LEI, 264 p. stare impecabilă.