PROCESUL NUREMBERG II – ÎNFĂȚIȘAREA A OPTA

PROCESUL NUREMBERG II  –  ÎNFĂȚIȘAREA A OPTA

 

Ningea peste oraşul de pe râul Pegnitz, ca la începutul Procesului Nuremberg II. Sărbătoarea Crăciunului părea să pre­o­cupe toţi locuitorii din împrejurimi, când preşedintele Spencer deschise dezbaterile celei de a VIII-a Înfăţişări a Tribunalului Popoarelor spunând următoarele :

Preşedintele Spencer – Doamnelor şi Domnilor juraţi, ziarişti şi oameni liberi, Tribunalul Nuremberg II a primit o scrisoare din partea lui Ivor Ben Sion, avocatul lui Iuda şi al Jidă­nimii, prin care acesta încearcă să îşi justifice absenţa de la ultima înfăţişare a celui de al doilea Proces de la Nuremberg. Dau lectură acestei scrisori :

 

Domnule Preşedinte, domnilor juraţi,

Constat că după ce a arătat o curiozitate deplasată faţă de zisele Protocoale ale Înţelepţilor Sionului, pentru care, în finalul înfăţişării a VII-a, a ordonat de şapte ori un supliment de infor­maţii, Tribunalul Nuremberg II a decis să pună acest text sub acuzare.

Suplimentele de informaţie nu au adus vreo lumină, nici în chestiunea originii acestor Protocoale, nici în ce priveşte denunţarea abuzivă a voinţei Jidănimii, reprezentate prin ipoteticii Înţelepţi ai Sionului, de a ieşi din rândul naţiunilor, spre a le domina printr-o dictatură necruţătoare. Protocoalele Înţelepţilor Sio­nului rămân conforme cu ceea ce au fost de la bun început : un fals politic comis de scăfârliile gânditoare ale Bisericii Creştine Ortodoxe şi ale poliţiei secrete a ţarului Rusiei. Numeroasele traduceri publicate în Europa occidentală nu au putut da Proto­coalelor autenticitatea pe care Jidănimea o contestă argumentat. Consider că o a VIII-a înfăţişare a Tribunalului Nuremberg II nu va putea schimba întru nimic aceste evidenţe istorice.

Deşi refuz să-mi pierd timpul participând la contro­verse fără soluţie, absenţa mea de la cea de a VIII-a Înfăţişare a Tribunalului Nuremberg II are şi o valoare simbolică. A mă înfăţişa în faţa Tribunalului Nuremberg II, pentru a asculta pledoaria confratelui contra Înţelepţilor Sionului, ar însemna să acreditez, într-o măsură neînsemnată, ipote­za că aceste persoane există şi că Iuda este complicele lor. Datorită diasporei, Jidăni­mea este astăzi un popor universal, care nu a încercat niciodată să scape de acest destin prin violenţă. De-a lungul istoriei, Jidă­ni­mea a fost victimă inocentă, iar comiterea unui fals nu poate transforma victima în călău !

Domnule preşedinte, înţeleg foarte bine tactica confratelui meu, avocatul lui Hitler şi al celui de al III-lea Reich. El nu îl poate scoate basma curată pe Cancelarul Hitler decât atribuind Jidănimii planuri şi intenţii mai negre decât ale acestuia. Faptele neagă însă acest lucru. Nu Hitler ci Iuda, nu Germania ci Jidănimea a terminat războiul cu şase milioane de victime. Credeţi oare că dacă ar fi existat, Înţelepţii Sionului ar fi fost de acord cu acest holocaust ? Lucrurile sunt clare, iar eu refuz să particip la discuţiile ste­rile din cadrul acestei a VIII-a Înfăţişări a Tribunalului Popoarelor Europei.

Preşedintele Specer – Ivor Ben Sion, avocatul jidănimii a luat această decizie pe care o întăreşte prin post-scriptumul următor :

Sper că refuzul meu de a asista la inculparea unui aşa-zis stat-major al Înţelepţilor Sionului, una dintre legendele ucigaşe puse de mii de ani pe seama Jidănimii, este întărit de denunţarea simul­­tană a altei minciuni, care face din Iuda un speculant de geniu, pe seama împrumuturilor cu dobândă. Rog Onoratul Tribunal şi mai ales pe secretarul său administrativ, domnul Hugh Brentford, să anuleze orice cerere de plată, indemnitate de sejur sau remunerare, pe care aş fi putut-o formula încă de la începutul Proce­sului Nuremberg II. Serviciul întru cauza sfântă a Jidănimii mondiale nu poate şi nu trebuie să fie plătit.

Avocatul lui Hitler Georg Kleist – Se înţelege, nici serviciul pentru cauza dreaptă a lui Hitler, a celui de al III-lea Reich, al Germaniei și al tuturor popoarelor de rasă albă nu poate şi nu trebuie să fie plătit. Niciunui avocat arian nu-i va veni ideea să pledeze altfel decât în serviciul onoarei şi al fidelităţii oamenilor de rasă albă. Totuşi, întrucât nu sunt avocatul diamantarilor din Rotterdam, cer Tribunalului să îmi asigure un bilet de tren, pentru a mă putea întoarce acasă.

Acuzatorul public Ante Kozica – Am ascultat lectura scrisorii avocatului Ivor Ben Sion şi este de datoria mea să îndrept eroarea lui de interpretare cu privire la această a VIII-a Înfăţişare a Tribunalului Popoarelor, Nuremberg II. Rechizitoriul meu nu va fi îndreptat contra Înţelepţilor Sionului, întrucât Tribunalul Nuremberg II nu poate pro­ceda ca Tribunalul Nuremberg I, denun­ţând păcatul de intenţie al uneia dintre părţi.

Dacă planu­rile Înțelepților acestui Înalt Stat-Major jidănesc există cu ade­vărat, ceea ce rămâne de dovedit, nicio formă de drept nu per­mite condam­narea lor, după cum niciun drept nu permite con­damnarea cancelarului Hitler pentru crima de conspiraţie contra păcii». Când rivalitatea între popoare a ajuns la starea de război, aceasta nu poate face decât obiectul judecăţii lui Dumnezeu. Acum câteva secole, inclusiv conflictele limitate la două persoane depindeau oficial de judecata divină.

În ce ne priveşte, dacă putem, urmează să dovedim că Protocoalele Înţelepţilor Sionului sunt sau nu sunt docu­mentul unei minorităţi jidoveşti, religioase sau laice, hotărîtă să utilizeze toate mijloacele posibile pentru a domina popoarele nejidoveşti. Domnul avocat Georg Kleist are oare intenţia să pledeze pe o altă bază ?

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Voi pleda pentru a arăta starea de legitimă apărare a clientului meu, după 30 Ianuarie 1933, din cauza existenţei Protocoalelor Înţelepţilor Sionului, ce ameninţau regimul naţional-socialist. Decis să pro­te­jeze mai întâi propriul său popor german, prin expulzarea Jidovilor de pe teritoriul Reichului, în cursul războiului, cancelarul Hitler a devenit campionul și apărătorul tuturor popoarelor nejidoveşti, doritoare să rămână libere. Dacă goimii vor continua să îşi scrie ei înşişi istoria, aceasta este imaginea pe care viitorul o va păstra despre controversatul cancelar german.

Juratul von Liebenhof – Protestez ! Hitler a lucrat şi luptat exclusiv pentru poporul său german.

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Nu voi prelungi polemica pe această temă, nici cea începută încă din 1905, în jurul originii biblice a Protocoalelor.  Pe lângă principalii lui aliați europeni, România, Finlanda, Italia, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, în armata germană au luptat voluntari din toate țările Europei, inclusiv Anglia, Elveția, Grecia sau Iugoslavia, ceea ce înseamnă că Hitler și Germania nu au luptat numai pentru poporul german ci pentru întreaga cultură și civilizație europeană.

Cât privește Protocoalele Înțelepților Sionului, nu mă interesează dacă acest text a fost scris de teologul şi călugărul creştin ortodox Serghei Nilus, ori de către Alexandru Nicolaievici Souchotine, vice-guvernator la Stavropol, care le-ar fi obţinut de la un agent jidan, participant la şedinţele secrete ale Congresului Sionist de la Basel, din august 1897. Consider că Protocoalele nu existau încă pe hârtie ci numai în cadrul realizării indiscutabile a planurilor pe care ele le dezvăluie, şi care continuă să se împlinească sub ochii noştri.

Asesorul Saronen – Dacă este însă vorba de o acţiune premeditată din partea unei puteri imperialiste non-jidoveşti, care cu multă perfidie ar fi aranjat lucrurile astfel încât să cadă totul pe capul Jidănimii ? Dacă Hitler ar fi venit pe lume ceva mai devreme, el ar fi putut foarte bine să scrie Protocoalele Înţelepţilor Sionului, pentru a-i dis­credita pe Jidani. Astfel de ipoteze sunt vorbe de clacă, ce nu se bazează pe nimic și nu ne sunt sugerate de vreun fapt demn de luat în seamă. Sfaturile lui în legătură cu mani­era de guvernare, cultul inegalităţii, bazele dreptului stabilite prin forţa superioară sunt aproape aceleaşi ca în Mein Kampf. Vom vedea oare ce înseamnă asta?

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Nu trebuie să ne mire şi nici să cădem victime tapajului făcut de literatura cato­lică în jurul Protocoalelor, încă de la apariţia lor. Practic, Protocoalele Înţelepţilor Sionului nu au adus nimic nou. Ele proiectează numai o nouă lumină asupra ideii mult mai vechi a Iudeo-Jidănimii cu privire la ea însăşi, dar şi la celelalte popoare. În el ănsuși, acest simplu fapt este un bun început de dovadă cu privire la autenticitatea Protocoalelor.

Textul biblic spune : «… Atunci, Domnul Dumnezeul tău te va pune mai presus de toate popoarele pământului» ; Domnul va bate «pe vrăjmaşii tăi ce se vor ridica asupra ta ; pe o cale vor veni asupra ta şi pe şapte căi vor fugi de tine[1]». Alte texte vechi spun că Iudeo-Jidanii sunt fiinţe omeneşti, iar celelalte popoare nu sunt formate din oameni, ci din animale. Cu privire la caracterul sacru al luptei jidanilor « exterminarea creştinilor este un sacrificiu necesar[2]». Confirmare : « Cel ce varsă sângele goimilor oferă un sacri­ficiu lui Dumnezeu[3]».

Confirmarea sensului purităţii : « Se interzice Jidanului să bea un pahar din vinul atins de un Goim, căci prin această simplă atin­gere vinul a devenit impur[4]». Textul modern al Proto­coalelor Înţelepţilor Sionului confirmă aceste lucruri:

Nu am socotit victimele goimilor, această sămânţă de vite[5].

Nu am reuşit să întoarcem pe dos creierele stupizilor goimi[6].

Spiritul pur animal al Goimilor este incapabil de analiză şi de observaţie[7].

Nu există naţiune capabilă să ne interzică accesul la ceea ce goimii numesc „Secret de Stat[8].

De vreme ce am putut băga în capul goimilor idei atât de absurde, asta demonstrează nivelul inferior al dezvoltării lor cerebrale, în comparaţie cu nivelul nostru[9].

Juratul Kadervern – Coerenţa de gândire în timp este evidentă, ceea ce pledează în favoarea autenticităţii Protocoa­lelor Înţelepţilor Sionului.

Asesorul Saronen – Unde oare a găsit această gândire rădăcini atât de viguroase pentru a-şi păstra intensitatea vreme de zeci de secole?

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – În ura lor infinită pentru tot ce nu este jidovesc. Textul vechi, de exemplu, spune:

« Care este semnificaţia lui Har Sinai, adică a muntelui Sinai ? Semnificaţia lui este că din acest munte se difuzează pretutindeni ura contra tuturor popoarelor lumii[10]». În această chestiune, textul nou, al Protocoalelor Înţelepţilor Sionului, sună astfel : «Ambiţia noastră este fără de limite şi suntem decişi să ne răzbunăm într-un mod necruţător şi plin de ură[11]».

Juratul Chanoux – Presupun că prin această voinţă rigidă şi fixistă, ce a traversat câteva zeci de secole, ne pregăteşte cine ştie ce grozăvie ?

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Efectiv ! Înţelepţii Sionului îşi pregătesc dominaţia absolută asupra lumii. Vechile texte, ce figurează în cărţile Talmudului şi ale Kabalei glăsuiesc astfel : « Sfântul Sfinţilor vorbi astfel Iudeilor : Pentru că m-aţi recunoscut pe mine singurul stăpân al lumii, la rândul meu vă recunosc pe voi singurii stăpâni ai lumii[12]».

Aceeaşi idee apare în ierarhia socială: « Oriunde ar ajunge Jidovii, ei trebuie neapărat să devină stăpânii stăpânilor lor[13]», ceea ce este confirmat şi întărit de citatatele următoare : 1). «Dumnezeu le-a dat Jidovilor puterea necesară pentru a poseda sângele tuturor popoarelor[14] ; 2). «Profeţii ne-au spus că suntem aleşi de Dumnezeu însuşi pentru a domni peste lume. Dumnezeu ne-a făcut geniali tocmai pentru a ne permite să domnim peste lume[15]».

Acuzatorul public Ante Kozica – Păcat că avocatul Jidovimii, Ivor Ben Sion, a dat bir cu fugiţii. Ar fi fost o plăcere să-l vedem demonstrându-ne că toate acestea sunt născocite de cancelarul german Hitler. Totuşi, nu cumva aceste declaraţii, din Protocoalele Înţe­lepţilor Sionului, sunt efectul unui simplu orgoliu ?

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Nefiind eu însumi un Înţelept al Sionului, nu pot răspunde la această între­bare. Totuşi, numeroase alte texte, vechi şi noi, confirmă Proto­coalele Înţelepţilor Sionului. De exemplu : «Nouă, poporul său ales, Dumnezeu ne-a dat puterea de a ne împrăştia pretutindeni, fără vreo pagubă pentru noi. Ceea ce, în ochii altora, pare să fie slăbiciunea noastră, este de fapt forţa ce ne conduce la domi­naţia universală. Nu mai avem mult de construit pe acest funda­ment[16]».

Asesorul Saronen – În ce fel, sub ce formă îşi imaginează Înţelepţii Sionului dominaţia lor ?

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – «Când regele lui Israel îşi va pune pe cap coroana ce îi va fi oferită de Europa, el va deveni patriarhul lumii[17]».

Juratul von Liebenhof – Deci un nou rege David?

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Absolut! Iată ce se spune despre asta în chiar Protocoalele Înțelepților Sionului:

Vă spun acum în ce fel vom implanta rădăcinile regelui David, astfel încât dinastia sa să dureze până în ultima zi a Pământului. Vom aplica aceleaşi principii care au permis Înţelepţilor noştri să îşi păstreze facultatea de a lupta victorioşi contra tuturor dificultăţilor lumii şi să orienteze după bunul lor plac toate ideile oamenilor.

Câţiva dintre membrii rasei lui David vor educa regii, împăraţii, şefii Statelor şi succesorii lor, care vor fi aleşi nu conform dreptului succesoral actual ci după valoarea lor personală, aşa cum o vom aprecia noi. Acestora le vor fi încredinţate profundele mistere politice şi întregul sistem al Legii noastre. Vom fi însă foarte atenţi ca nimeni altcineva să nu cunoască aceste secrete[18].

Juratul von Liebenhof – Oricât ar fi ele de pasionante, toate acestea ţin mai curând de ficţiunea ştiinţifică şi politică. Admit, desigur, că Jidanii taie şi spânzură în unele domenii, de exemplu în finanţe, dar ei nu au avut şi nu vor avea niciodată anvergura fizică şi înalta prestanţă a unor regi ai lumii.

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Vă înşelaţi. Înţelepţii Sionului sunt geniali, geniu pe care putem să-l esti­măm pervers, diabolic, totuşi genial. Tocmai pentru că posedă acest geniu special, ei l-au putut zdrobi pe clientul meu, care a fost genial şi el, dar numai geniu omenesc. Ăsta este adevărul !

Preşedintele Spencer – Din moment ce acuzatorul public a luat această poziţie, vom încerca să nu îi judecăm pe Înţelepţii Sionului, limitându-ne la a arăta partea de adevăr şi de minciună în această afacere. La începutul acestei înfăţişări, ne-aţi anunţat că veţi dovedi autenticitatea Protocoalelor Înţelepţilor Sionului şi a conduitei politice a Jidănimii, ce se explică prin acest document, comparând redactarea din secolul al XIX-lea cu cele mai vechi texte ale iudaismului. Vă mulţumesc că v-aţi limitat numai la câteva citate doveditoare, pentru a nu încărca excesiv actuala Înfăţişare a tribunalului. Îmi imaginez însă că ne-aţi putea propune şi alte citate de acest fel, dintre cele pe care le deţineţi, fără îndoială.

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Într-adevăr, citatele de acest fel sunt destul de numeroase, iar eu cunosc o bună parte dintre ele.

Preşedintele Spencer – Tribunalul vă mulţumeşte pentru sobrietatea de care daţi dovadă. Totuşi, ultimele dumneavoastră citate nu dovedesc nimic. Se prea poate ca Înţelepţii Sionului să intenţioneze a pune pe tronul mondial un descendent din casa lui regelui David. Lucrul acesta nu este însă absolut sigur. S-a pre­tins, de altfel, că şi Hitler se pregătea să domine lumea întreagă, lucru de care, în momentul de faţă, avem toate motivele să ne îndoim.

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Efectiv ! Acesta este singurul lucru pe care nu-l pot dovedi. Dacă regele David ar fi luat puterea mondială, pentru încercarea de a demonstra auten­ticitatea Protocoalelor Înţelepţilor Sionului am fi fost împuşcaţi de mult, cu tribunal cu tot. În ce priveşte însă celelalte capitole ale Protocoalelor, voi admi­nistra toate dovezile de autendicitate, prin texte ce se referă direct şi perceptibil la actualitatea pe care o trăim.

Juratul Kadervern – După dovezile de până acum, chiar asta aşteptăm. Încrezându-se în promisiunile de altădată ale zeului său şi nevăzând în Goimi decât stupiditatea lor, Jidănimea i-a respins la periferia existenţei, în tenebrele ignoranţei. La toate manifestările goimilor, de exemplu politica lor suplă în materie de asimilare a altor popoare, Jidănimea a opus ura cea mai invariabilă şi vigilentă, care a apropiat-o de dominaţia întregii lumi. Ceea ce am dori să ştim este cum speră Jidănimea să pună mâna total şi definitiv pe tot ce înseamnă putere în lumea aceasta ?

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Exact asta îmi propun să supun atenţiei Onoratului Tribunal.

Juratul von Liebenhof – Pentru a cuceri lumea, Jidănimea ar avea nevoie de armata cea mai puternică. De la prăbuşirea Ierusalimului însă, şi până la sfârşitul celui de al II-lea Război mondial, Jidănimea nu a avut nici măcar un soldat adevărat. Aşa stând lucrurile…

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Bineînţeles, aşa stau lucrurile, dar exact în acest punct se manifestă înalta abilitate a Jidănimii. Goimii s-au remarcat totdeauna, unii în raport cu cei­lalţi, prin folosirea forţei directe, brute. Toate neînțelegerile dintre goimi se petre exact ca în Antichitate, ba chiar ca pe vremea cavernelor. Dimpotrivă, Jidanii se bat prin intermediul teoriilor, distrugându-le adversarilor concepţiile despre lume şi viaţă, neutralizându-le astfel nu numai planurile imediate, într-o problemă sau alta, ci întreaga lor viziune despre lume şi viaţă. Jidanii sunt un fel de termite, pentru spiritele celorlalţi oameni. După fuga sau izgonirea lor din Egipt, când triburile lui Moise au invadat Palestina, ele şi-au făcut loc sub soare cum au putut, cucerind ţinut după ţinut, cetate după cetate, şi trecând prin sabie aproape întreaga populaţie cucerită. Astăzi însă, când Jidănimea a ajuns la maturitate, putem spune, lucrurile nu se mai petrec chiar aşa.

Preşedintele Spencer – Explicaţi acest lucru cât mai clar posibil, dacă se poate prin exemple concrete.

Avocatul lui Hitler, Georg KleistProtocoalele Înţelepţilor Sionului definesc prima dintre armele spirituale pe care Jidănimea le-a folosit contra Goimilor : În vre­mu­rile de demult, printre goimi, strigam cât puteam liber­tate, egalitate, fraternitate. Apoi, cuvintele acestea au fost repetate la nesfârşit de papagalii inconştienţi ai goimilor, ce s-au repezit spre ele ca peştele la râmă, distrugând lumea în care trăiau, prosperitatea şi chiar libertatea individuală de care se bucurau, foate bine apărată, atunci, contra abuzurilor şi a violenţei plebeiene. Crezându-se instru­iţi, inteligenţi şi culţi, goimii nu au băgat de seamă contradicţia ce există între sensul acestor cuvinte şi juxtapoziţia lor. Egalitatea, de exemplu, nu există în natură, iar libertatea nu poate nicidecum să existe din moment ce natura a creat inegalitatea temperamentelor, capacităţilor, într-un cuvânt a spiri­telor, iar tot ce există este supus legilor sale[19].

Juratul von Liebenhof – Nu neapărat Jidănimea este aceea care a impus goimilor această concepţie despre lume !

Avocatul lui Hitler, Georg KleistProtocoalele Înţelepţilor Sionului afirmă acest lucru. Ce ne împiedică, după acest citat din Protocoale, să observăm ce s-a petrecut în lume, după ce clientul meu a fost zdrobit ? Nu numai Germania naţional-socialistă ci întreaga Europă a revenit la democraţia fondată pe aceleaşi slogane mincinoase, pe care le-am citat, cu rezultatele care se văd. Textul Protocoalelor spune clar în ce fel aceste idei false zdrobesc armătura spirituală a Statului inamic :

«Aceste cuvinte sunt ca viermii ce rod la rădăcină şi ruinează pros­peritatea goimilor, le distruge pacea, liniştea, solidaritatea, funda­mentul însuşi al Statelor lor[20]».

Juratul von Liebenhof Din punct de vedere politic, acest citat nu înseamnă absolut nimic.

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Eroare! Să continuăm citatul precedent.

Această stare de lucruri ne-a favorizat triumful întrucât, printre alte avantaje, ne-a furnizat unul capital: abolirea privilegiilor! Cu alte cuvinte s-a prăbuşit însăşi esenţa aristocraţiei goimilor, care era sin­gura protecţie a popoarelor şi a Statelor contra noastră. Apoi, pe ruinele aristocraţiei naturale şi ereditare, pe ruinele aristocrației de sabie, vitejie și patriotism, am venit noi, aristocrații banilor, şi am construit lumea banilor[21].

Juratul von Liebenhof – Pe asta o ştim. A fi însă cel mai bogat om nu însemnă neapărat a fi şi stăpânul lumii.

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Bineînţeles! Suntem însă într-o fază tranzitorie. Deşi nu este puterea pură, banul a condus totdeauna către putere:

După distrugerea aristocraţiei de sabie, a aristocrației de rasă albă, masele au căzut sub jugul profi­torilor şi al guvernanţilor fără scrupule, un fel de aristocrație de anteriu iudeo-creștin, care le-au subjugat și exploatat la maxim, fără oprelişte, fără nicio grijă.

Noi ne vom prezenta ca salvatorii maselor, ai muncitorilor, pentru a-i elibera de această exploatare, invitându-i pe toţi să intre în armata noastră anarhistă, în trupele noastre de maimuţoi socialişti sau comunişti, pe care le vom ajuta şi dirija, prin intermediul masoneriei sociale, sub pretextul obligaţiei de fraternitate, de solida­ritate omenească[22].

Juratul Marc Carvil – Exact asta se petrece de la începutul secolului nostru, banii fiind în mâinile Jidănimii.

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Planul lui Iuda prevede înlocuirea aristocraţiei de rasă albă, distrusă, prin propria sa elită, prin intermediul unei revoluţii :

În starea actuală a ştiinţei şi a societăţii în general, pe care le-am orientat şi dirijat continuu, prin intervenţia noastră,  masele ignorante cred prosteşte în cuvântul impri­mat, în pozele şi figurile din ziare şi reviste. Prostite şi pocite, masele sunt îndoctrinate cu concepţiile false pe care i le-am servit cu ajutorul şcolii, al presei, al partidelor politice şi al bisericii, nutrind o ură tenace pentru clasele mai mult sau mai puţin instruite, pentru orice om superior, tocmai pentru că nu înţelege nimic din cele pe care le-ar putea auzi de la acesta.

Ura maselor se va accentua şi mai mult ca urmare a crizei econo­mice pe care o vom provoca şi care va bloca orice tranzacţie finan­ciară şi orice activitate industrială. După organizarea crizei generale, prin diverse mijloace oculte vom arunca în toate oraşele Europei şi pe toate străzile acestora vom scoate mulţimi imense de flămânzi, care vor jefui şi vor vărsa cu plăcere sângele celor pe care, în ignoranţa lor, i-au gelozit şi i-au urât încă din copilărie.

Masele abrutizate şi revoltate nu se vor lega însă de poporul nostru întrucât, prin agenţii noştri de pretutindeni, vom dirija totul după cum ne convine, vom şti din timp dacă se pregăteşte ceva contra noastră şi vom lua cuvenitele măsuri de protecţie[23].

Onorat tribunal, domnilor juraţi, aşa s-au petrecut lucrurile cu revoluţia bolşevică, care a fost încercată în toată Europa dar nu a reuşit pe deplin decât în Rusia. Acolo, Jidănimea nu a riscat absolut nimic, întrucât ea a comandat totul, după cum am arătat în cea de a cincea înfăţişare a tribunalului. Victoria ei a fost abso­lută şi totală, mai ales după ce Stalin a ajuns la putere. După reacţia violentă a clientului meu şi înfrângerea lui, astăzi trăim o fază de infecţie social-politică generală, ce distruge valorile sus­cepti­bile de a se opune triumfului final al Înţelepţilor Sionului. Iată cîteva exemple de texte, confirmate între timp de către realitate – exemple ce arată că Jidănimea pune în aplicare cele conţinte în Protocoale :

Nu trebuie să riscăm să ne scape un criminal politic, sub pretex­tul unei erori posibile. În ce priveşte crimele politice, vom fi fără milă. În cazuri cu totul excepţionale, de drept comun, permisiunea căutării cauzelor, ce au împins pe cineva la crimă, este posibilă. Dimpotrivă, o astfel de căutare şi orice fel de circumstanţe atenuante sunt imposibile pentru cel ce a îndrăznit să se ocupe de cele ce sunt de competenţa exclusivă a guvernului[24].

Iuda a luat iniţiativa Procesului Nuremberg I şi a altor mii şi mii de procese judiciaro-banditeşti, contra supra­vieţuitorilor administraţiei civile şi militare germane în Germa­nia, ruseşti în Rusia, româneşti în România şi aşa mai departe. În Franţa, aceeaşi Jidănime l-a însărcinat pe Jidovul Cassin să lanseze retroactivitatea legilor, ceea ce este o crimă contra jurisprudenţei din toate timpurile o cădere în barbaria semito-biblică-iudaică a întregii civilizaţii actuale. Iuda explică el însuşi motivul profund al măs­luirii judiciare şi al proceselor răzbunătoare-banditeşti din Germania şi ţările aliate acesteia ca şi, într-o măsură mai mare sau mai mică, din întreaga Europă, chiar din Japonia.

Pentru a compromite şi suprima prestigiul martirilor, în cazul crimelor politice, vom aşeza aceşti criminali alături de hoţii, bandiţii de drept comun şi alte figuri respingă­toare. În acest fel, opinia publică manipulată de noi îi va privi cu aceiaşi ochi şi îi va învălui în acelaşi dispreţ[25].

Aşa s-a ajuns ca la Paris, în cadrul unui proces de colaborare cu Germania, procurorul Curţii de Justiţie să recite pur şi simplu diverse fraze din Protocoalele Înţelepţilor Sionului. De exem­plu, el s-a adresat unui inculpat pe nedrept cu următoarele cuvinte: « Domnule Jean-Hérold Paquis, nu sunteţi un delicvent politic, ci un criminal de drept comun[26]».

În închisori, prizonierii politici sunt şi ei amestecaţi cu răufă­cătorii de drept comun. Cât despre criminalii adevăraţi, juriile formate din imbecili utili şi jurişti vânduţi lui Iuda, lăsându-se în bună măsură influenţaţi şi manipulaţi de televiziunea şi presa Jidovilor, vor acorda circumstanţe atenuante celor mai mari pedofili şi altor băutori de sânge de copii, cum a fost cazul la Troyes, în 1977.

După acest gen de abuzuri şi avertismente, pentru acei goimi ce ştiu să vadă cele ce se petrec, s-a continuat cu mai vechea deposedare perfidă a celor ce dispuneau de un lot oarecare de pământ, de o afacere productivă sau pur şi simplu de casa de locuit:

Ca forţă politică, boierimea sau aristocraţia goimilor este moartă. Trebuie să fim categorici cu ultimii reprezentanţi ai acestei boierimi, ce mai posedă oarecari propri­etăţi fonciare sau alte surse de venituri. Ei sunt periculoşi prin chiar veniturile pe care le pot realiza, fiind astfel independenţi din punctul de vedere al resurselor. De aceea, prin orice mijloace, pe orice căi, trebuie să le confiscăm pământurile, intreprinderile, casele şi orice alte bunuri materiale. În acest sens, măsura generală şi calea cea mai bună este majorarea impozitelor şi mărirea cotelor obligatorii, care vor îndatora pământul şi vor trans­forma proprietatea acestuia într-o adevărată pacoste[27].

Domnilor juraţi, pentru a vă convinge de acest lucru. întrebaţi pe orice proprietar al unei suprafeţe de pământ mai mici sau mai mari, ce gândeşte el despre foaia de impozit, pe care o primeşte anual de la ANAF? Într-o formă sau alta, acesta va exprima convingerea că impozitele sunt astfel calculate încât omul să nu mai aibă nimic în jurul lui, să ajungă sărac lipit pământului, prizonier al Jidănimii în propria lui ţară, pe propria lui propri­etate moştenită din moşi-strămoşi sau câştigată cu sudoarea frunţii!

Trebuie ca industria, comerţul şi întreţinerea Statului să fure întreg produsul muncii pământului şi pe acela al capitalului. Prin inter­mediul speculaţiilor, al inflaţiei organizate vom pune mâna pe toţi banii ce există, transformând popoarele de goimi în turme de sclavi neputincioşi, proletari. În acest fel, goimii vor fi siliţi să se încline în faţa noastră, să se gudure pe lângă noi, pentru a obţine un oscior oarecare, un precar drept de existenţă. Pentru a distruge industria goimilor, inclusiv industria cas­nică şi artizanală, le vom inocula microbul speculaţiilor financiare, al jocurilor de noroc, al luxului fără limite, cu care deja am înrobit pe cei mai avuţi dintre ei[28].

În Europa şi în Statele Unite s-a declarat de mult cursa pentru cel mai înalt nivel de viaţă posibil. Corolarul inevitabil al acesteia este devaluarea permanentă a banilor, adică depose­darea goimilor de resursele lor, deja precare. Iată ce gândesc Înţelepţii Sionului despre dezordinea organizată de ei în bugetul diverselor State, şi despre ce vor mai face când vor ajunge la puterea mondială deplină :

Fără să speriem pe nimeni, dimpotrivă, vom prezenta diverse proiecte de reformă a regimului financiar al goimilor, demonstrând necesitatea acestora prin divulgarea hao­sului şi a risipei prosteşti, provocate de propria lor dezordine financiară. Le vom arăta că motivul principal al acestei dezordini constă în obiceiul lor de a evalua cu aproxi­maţie cifrele bugetului ce creşte în fiecare an.

Apoi vom aranja lucrurile de aşa natură încât bugetul următor să se ter­mine la jumătatea anului; în acest fel, goimii vor fi obli­gaţi să voteze un buget revizuit, care nu va acoperi decât trei din cele şase luni rămase neacoperite ale anului, astfel încât, odată în plus, se va vota încă un buget revizuit peste bugetul deja revizuit… ajungându-se în final la un buget de lichidare. Întrucât bugetul pe anul următor se bazează pe totalitatea cheltuielilor din anul precedent, dife­renţa faţă de nevoile normale atinge 50% în fiecare an, astfel încât, practic, bugetul real se triplează la fiecare zece ani[29].

Domnilor juraţi, reamintesc că aceste lucruri au fost scrise înainte de 1905, că cei ce le-au scris sunt Jidani sau alţi falsificatori şi pungaşi. Este limpede că avem de-a face cu nişte profeţi de temut!

Juratul Kadervern – Efectiv, Protocoalele Înţelepţilor Sionului au apărut într-o epocă în care diversele bugete erau  bine echilibrate. Cuvântul profet, pe care îl utilizaţi, mi se pare foarte exact.

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Voi demonstra în continuare caracterul profetic al Protocoalelor Înţelepţilor Sionului. Nu este suficient să sărăceşti goimii, pentru a face sclavi din ei. Pentru asta, trebuie să le ștergem din minte orice urmă a geniului lor cultural, care este un produs rasial, deci rebel, care va reacţiona ca forţă explozivă con­tra dominaţiei perfide şi neruşinate a oricărui Jidan, fie acesta chiar faimosul rege David în persoană. Pentru a şterge din mintea goimilor amintirea propriului lor trecut, Jidănimea se ocupă de învăţă­mântul, instrucția educaţia tinerilor din fiecare ţară în parte :

Studiul clasicilor şi al istoriei antice (care conţine mai multe exemple rele, decât bune – din punctul de vedere al lui Iuda, bineînţeles) va fi înlocuit cu o programă şcolară vizând viitorul. În acest fel vom şterge din memoria popoarelor acele evenimente ale secolelor trecute care ne dezavantajează pe noi, lăsându-le numai pe cele ce arată tâmpenia şi corupţia guvernanţilor goimi[30].

Onorat tribunal, domnilor juraţi, studiind programele şcolare, manualele liceelor şi colegiilor, cursurile studenţeşti ale diver­selor facultăţi, găsim peste tot ideile şi urma Jidănimii, perfidia cu care aceasta murdăreşte şi insultă trecutul şi personalităţile noastre cele mai de seamă, punând accentul pe eventualele greşeli şi erori ale domnitorilor noştri, ale boierimii în general, exagerând şi inventând acţiuni ale maselor, ale armatelor revoluţionaro-banditeşti sau pur şi simplu a maselor prostite în aşa hal încât ajung să lupte contra intereselor propriilor lor ţări şi popoare[31].

Nu mai vorbim de inventarea unor evenimente fictive, ca bătălia de la Valmy, insurecţia de la 23 August 1944, false evenimente care n-au existat în realitate. Adevărul este că nu a existat nicio bătălie la Valmy, nicio insurecţie le 23 August 1944. Până şi Biblia ori istoria zisă sfântă este revizuită şi sulemenită continuu, astfel încât, într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat, niciun creştin să nu mai poată spune că Jidanii sunt cei ce l-au ucis pe Cristos, Fiul lui Dumnezeu! Citez:

Vom desfiinţa orice învăţământ privat. Elevii vor avea dreptul să se reunească cu profesorii lor în colegii şi licee, să discute de la egal la egal, ca în orice club sau bordel[32].

Chiar în ţara voastră, domnule Kadervern, elevii din şcolile elementare s-au constituit în Consilii de învăţământ, soi de soviete, nu-i aşa ? Iată ce mai spun Protocoalele :

În ţările zise avansate, am creat o literatură murdară, nebună, dezgustătoare, cu care vom infecta minţile şi vom imbeciliza noi şi noi generaţii de goimi[33].Valul pornografic a atins Germania pe vremea Republicii de la Weimar, peste care domnea Jidănimea. Odată cu luarea pute­rii în Germania de către clientul meu, în 1933, promotorii aceas­tei literaturi au fost nevoiţi să spele putina cu pampersuri cu tot. După înfrângerea naţional-socialismului, litera­tura pornogra­fică jidovească a luat cu asalt întreaga Europă, întreaga lume. Ce dovadă mai importantă, decât aceasta, ar putea fi adusă pentru argumentarea autenticităţii Protocoalelor Înţelepţilor Sionului? Iată însă încă una, tot în genul profetic, care preocupă profesorii şi părinţii multora dintre elevii de astăzi:

Deja funcţionează cea mai bună metodă pentru aservirea gân­dirii. Este vorba de manipularea acesteia prin imaginii, prin educaţia vizuală. Cu timpul, graţie acestei metode vom face imposibilă funcţionarea cerebrală a goimilor, pe care îi vom face să gândească cum dorim noi, tăindu-i împrejur la creier, transformîndu-i în animale supuse, ce vor avea nevoie să vadă cai verzi pe pereţi pentru a crede că înţeleg[34].

Într-adevăr, prin educaţia vizuală, Jidănimea este pe cale să realizeze un fel de tăiere cerebrală împrejur a tinerilor și vârstnicilor, care vor ajunge astfel să gângurească, nu să gândească, precum părinţii, strămoşii, rasa şi poporul lor, vor ajunge să recite lozincile sau implanturile cerebrale pe care actuala televiziune le plantează în creierii tele­spectatorilor iar şcoala în creierii tineretului. Desigur, în 1905, nu existau încă mijloacele audio-vizuale de astăzi. Înţelepţii Sionului ştiau însă că acestea vor exista în curând şi contau pe ele pentru realizarea mult doritului genocid cultural actual. Nimic de mirare că s-a ajuns rapid la televiziunea ce funcţionează în casele tuturor candidaţilor la tăierea cerebrală împrejur, dovedindu-se astăzi cel mai puternic mijloc de descre­ierare, de îndobitocire planetară a lui Homo sapiens.

Juratul Kadervern – Formidabil ! Demonstraţia pe care o faceţi, cu privire la puterea Jidănimii, ne împinge parcă să i ne supunem imediat !

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Asta speră Iuda. Mai întâi însă, Jidănimea doreşte să desăvârşească opera de ştergere a memoriei omenirii, de falsificare a ADN-ului popoarelor europene, de care se teme cel mai mult, de mani­pulare cerebrală şi biologică a tinerilor şi vârstnicilor, începând cu noii născuţi, care, cu complicitatea corpului medical, devenit bandă de ucigaşi inconştienţi, vor fi  infectați prin vaccinări speciale, pentru realizarea acestui scop politic, nu medical ! Presa, televiziunea, şcoala, biseri­cile, toate confesiunile și ideologiile lucrează din greu în acest sens. Citez :

Ziarele şi revistele noastre vor avea tendinţe aparent diferite. Unele vor fi aristocratice, altele republicane sau revoluţionare, chiar anarhiste, câtă vreme vom dori ca diversele State să lase impresia că respectă o lege fundamentală, o constituţie. Ca şi zeul indian Vişnu, ziarele noastre vor avea o sută de braţe, fiecare dintre acestea dând o anumită impulsie diferitelor grupări şi nuanţe ale opiniei publice.

Pe timpul perioadelor de agitaţie, aceste braţe vor servi ghidării opiniei publice conform intereselor noastre. Se ştie, oamenii excitaţi nu sunt capabili să gândească, lăsându-se uşor manipulaţi. Toţi idioţii utili îşi vor imagina că gândesc şi acţionează conform ziarului partidului lor, fără să înţeleagă că sunt maimuţoi ce joacă după muzica noastră, ca ursul pe tabla sub care s-a pus jăratec. Crezând că urmează indicaţiile grupului sau partidului lor, toţi aceşti idioţi utili, toți tăiații împrejur la creier vor urma de fapt drapelul nostru, al regelui David[35].

Juratul von Liebenhof – Citatul dumneavoastră din Protocoale, nu corespunde întocmai adevărului. Presa euro­peană sau cea americană nu-i chiar jidovească !

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Nu pot prezenta tribunalului titlurile de proprietate ale fiecărui ziar. Ar trebui ca cineva să se ocupe de această chestiune vreme de doi sau trei ani. Afirm însă, fără teamă că aş putea fi dezminţit, că majoritatea ziarelor şi a revistelor funcţionează cu ajutorul capitalurilor jidoveşti. Ziarele sau posturile de televiziune, ce încă par să se bucure de o oarecare libertate financiară, sunt supuse fie guvernelor jidovite, fie distribuitorilor de publicitate care, aproape toţi, depind de Jidănime. Nu eu afirm asta, ci chiar Înţelepţii Sionului :

Întrucât, la ora actuală, cheltuielile de publicitate ne costă foarte scump, le vom converti într-o permanentă sursă de venituri pentru Statul nostru[36].

Nu există nicio libertate a presei, nicio libertate edito­ri­ală, mai puţin poate, deocamdată, în Anglia. Jidănimea a mane­vrat astfel încât Franţa, Germania şi multe alte ţări au votat legi ce incriminează orice publicaţie deranjantă, pe motiv că incită, chipurile, la ură rasială sau religioasă. Bineînţeles, poliţia şi justiţia acestor ţări nu urmăresc nicio­dată scrierile jidoveşti, precum Talmudul, de exemplu, în care Cristos însuşi este insul­tat şi batjocorit.

Nu trebuie să fim naivi, domnilor juraţi. Trebuie să ştiţi că dacă vreunul dintre dintre dumneavoastră va dori să publice o dare de seamă despre onoratul Tribunal şi Procesul Nuremberg II, cu toată serenitatea şi obiectivitatea dezbaterilor noastre ar ajunge negreşit în faţa unui tribunal care, practic, nu poate fi decât al Jidănimii. Bineînţeles, în anumite limite, pedeapsa poate varia de la ţară la ţară şi funcţie de alte conside­rente. Oricum însă, va fi vorba de o pedeapsă pronunţată de Iuda, prin gura unui judecător goi !

Juratul Kedervern – Intolerabil !

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Asta este situaţia. La vremea lui, clientul meu a încercat să dejoace planurile Jidănimii, să schimbe lucrurile. El însă a pierdut răz­boiul cel mai greu pe care l-a suportat vreodată Germania, iar vechiul Vae victis, am mai spus-o, e mai valabil ca oricând.

Juratul Kadervern – Credeţi că Iuda va reuşi să ajungă într-adevăr la dominaţia mondială absolută ? Credeţi că Jidăni­mea va câştiga războiul ei contra întregii omeniri, contra tuturor celorlalte rase, popoare, culturi, civilizaţii ?

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Nu cred nimic, decât acest singur şi unic lucru : câtă vreme popoarele lumii îşi vor păstra limba, personalitatea, esenţa şi cultura lor, ele nu se vor lăsa dominate şi conduse de un rege David. Jidănimea ştie foarte bine acest lucru, din care cauză eforturile ei actuale tind către dezrădăcinarea genetică, biolo­gică, rasială şi culturală a popoarelor, către pocirea lor spirituală, către tăierea cerebrală planetară împrejur :

Cel mai bun mijloc pentru înscăunarea unui guvern mondial stabil este întărirea prestigiului oricărei autorităţi. Acest lucru nu este posibil decât prin desfăşurarea unui fast cât mai impresionant în jurul puterii noastre, insistând asupra naturii ei mistice, întrucât a fost aleasă şi decisă de Dumnezeu însăşi. Până în vremea din urmă, aceasta a fost baza puterii aristocraţiei creştin-ortodoxe din Rusia, sau a papei, în fruntea catolicilor, singurii adversari, eventuali, ai puterii noastre[37].

Țarii din Rusia au fost lichidaţi de către Jidănime. E vorba însă de o victorie provizorie. Stalin s-a dus şi el, dar în locul lui ar putea veni într-o zi un adevărat rus. Comu­nis­mul s-ar putea transforma într-o doctrină naţională, ca şi socialismul german sau societatea socialistă multilateral dezvoltată, a președintelui român Ceaușescu. Astfel de tendinţe s-au menifestat şi se mani­festă în ţări, ca Iugoslavia, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, România, Albania, fără să mai amintesc China, a cărei trezire durează, dar este în curs. Jidănimea a prevăzut acest gen de dificultăţi viitoare, iar Protocoalele Înţelepţilor Sionului ne dau o idee despre cum va încerca să le rezolve :

Când vom ajunge stăpânii necontestaţi ai pământului, nu vom lăsa să subziste decât religia noastră, ce slăveşte Dumnezeul unic de care este legată soarta noastră, pentru că noi suntem poporul ales de el şi de destinul nostru depinde soarta întregii lumi[38].

După ce și-au etalat cunoscuta perseverenţă, şi demen­țială încăpățânare multi-milenară, Înţelepţii Sionului declară de acum război întregului creştinism, chiar papei de la Roma :

Discredităm de mult clerul Goimilor. Am înregistrat mari pro­grese în acest sens. Influenţa preoţilor asupra credincioşilor scade din zi în zi. Libertatea de conştiinţă a fost proclamată pretutindeni, prăbuşirea creştinismului a devenit chestiune de câteva decenii…  Când va sosi vremea să distrugem Vaticanul, masele conduse de o mână nevăzută vor lua cu asalt reşedinţa papilor. Atunci, sub pretextul împiedicării unei prea mari vărsări de sânge, vom interveni direct, vom pătrunde în palatele papilor şi nu vom ieşi de acolo până nu vom compromite şi distruge în întregime această putere. În acest fel, regele lui Israel va deveni adevăratul papă al universului, patriarhul Bisericii internaţionaliste[39].

Onorat tribunal, mulţimea abrutizată şi manipulată nu a trecut încă la asaltul Vaticanului, dar va veni şi asta. În aşteptarea acestui moment, Calul troian al Jidănimii a pătruns în Sfânta Sfintelor creștinismului. Amintesc sfântul Sinod Vatican II : prin cardinalii şi episcopii francmasoni, de mentalitate iudaică, tăiați împrejur nu numai la creier, acesta a pus pe roate desacralizarea creștinismului. Jidănimea pretinde recuperarea SRL-ului creştin, pe care împăratul Constantin şi poliţia lui i l-au confiscat începând cu anul 313, era noastră. De data asta va fi vorba de un aşa război, încât, personal, nu voi fi contra Înţelepţilor Sionului !

Juratul von Liebenhof – Acestea sunt coerente. Totuşi, Protocoalele ar fi putut fi scrise de către un non-jidan doritor să impute această conspiraţie poporului pe care îl detesta din moti­ve religioase sau rasiale. La limită, am putea imagina că Proto­coalele Înţelepţilor Sionului au fost scrise de către Hitler, care, prin intermediul avocatului său, ar fi încercat să le dovedească autenticitatea, pentru a-şi justifica lupta pe care a dus-o contra lor. Domnule avocat, ne-aţi putea prezenta originalul acestor Protocoale ale Înţelepţilor Sionului. Sunteţi în măsură să aduceţi în faţa tribunalului martori care să ateste autenticitatea iudaică a acestei cărţi ?

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Evident, cereţi imposibilul. Dacă vreun Iudeu sau Jidan, care ar deţine acest secret și ar mărturisi asta în faţa tribunalului, cred că nu ar avea ocazia să mai vină şi a doua zi. Dovada autenticităţii Proto­coa­lelor Înţelepţilor Sionului stă în însăşi politica mondială de după secolul al XIX-lea, ce se verifică punct cu punct pe textul lor.

Acuzatorul public Ante KozicaProtocoalele acestea comportă o evidentă notă de naivitate. După ce l-au urcat pe Carol I Stuart pe eşafod, după ce l-au scurtat de craniu pe Ludovic al XVI-lea, după ce au masacrat întreaga familie a ţarului Nicolae al II-lea, după ce l-au asasinat şi spânzurat de picioare pe Mussolini, după ce l-au împuşcat pe mareşalul Ion Antonescu, după ce au martirizat nu numai Germania naţional-socialistă ci aproape întreaga Europă, cum crede Jidănimea că popoarele ariene se vor supune dictaturii ei ? Europenii au ajuns oare ultimii imbecili de pe faţa pământului ?

Avocatul lui Hitler, Georg KleistProtocoalele Sionului au prevăzut rezistenţa goimilor, după cum am demons­trat în cea de a patra înfăţişare a tribunalului. Vă reamintesc :

Trebuie să fim capabili de a distruge orice opoziţie, aranjând astfel lucrurile încât toţi vecinii ţării ce ni se va opune să se ridice contra ei. Dacă şi vecinii acestei ţări se vor alia cu ea contra noastră, atunci răspunsul nostru va fi un război mondial[40].

În 1933, Hitler s-a ridicat contra Jidănimii. Şase ani mai târziu, în 1939, Franţa şi Anglia i-au declarat război în contul lui Iuda. La rândul ei, către 1937, Italia s-a aliat cu cel de al III-lea Reich, exemplul ei fiind urmat de Ungaria, Finlanda, România, Croaţia, Bulgaria, iar războiul a devenit mondial. Ce demonstraţie mai bună doriți ? Evident însă, rezistenţa fiecărei ţări trebuie zdrobită şi din interiorul acesteia. Citez :

Vom veghea cu atenţie ca niciun complot contra noastră să nu se urzească şi vom masacra fără milă pe oricine va lua armele pentru a ni se opune. Întemeierea oricărei noi societăţi secrete va fi pedepsită cu moartea. Societăţile secrete deja existente, cunoscute de noi, care au luptat contra noastră, vor fi desfiinţate iar aderenţii lor exilaţi cât mai departe de Europa.

Jidănimea descurajează cu anticipație orice adversar al tiraniei sale. Protocoalele Înţelepţilor Sionului spun clar :

« Dacă o conspiraţie reuşeşte să se pună pe picioare, în fruntea ei trebuie să se afle unul dintre cei mai credincioşi servitori ai noştri[41]».

Jidănimea nu recurge la forţa armată a altora decât dacă nu îşi poate atinge scopurile altfel. În locul armelor de foc, ea preferă să lupre cu banul, cu inflaţia financiară, boicotul economic, împru­muturile financiare cu dobânda stabilită de ea. Toate acestea sunt prevăzute pentru realizarea cuceririi paşnice a puterii mondiale. Punctul de plecare şi etapele următoare sunt prevăzute cu fineţe :

În toate regiunile globului, lozincile libertate, egalitate, frater­nitate au adus în rândurile noastre milioane de imbecili şi maimuţoi. Intelectualii progresiști, prostiţi de agenţii noştri, ne poartă drapelul cu tot entuziasmul posibil[42].

Iată cum se va petrece pierderea progresivă a puterii, de către unii, respectiv câştigarea ei de către alţii :

Când popoarele îşi vor da seama că pot obţine privilegii şi concesiuni cu ajutorul sloganurilor libertate, egalitate, fraternitate, atunci îşi vor imagina că puterea este de partea lor, năpustindu-se să o ia în primire. Ca orbii însă, se vor lovi de obstacolele pe care noi înşine li le vom pune în cale, începând să bâjbâie după un nou stăpân, nedorind să revină la cel vechi. Astfel popoarele vor depune singure puterea la picioarele noastre[43].

Schimbarea acesta va fi una de fapt, nu de drept, popoarele neştiind că Jidănimea depinde de democraţie ca rechinii de apa oceanelor. Vom trece deci la viteza următoare :

Pentru a domina opinia publică, mai întâi trebuie să-i sucim minţile cu tot felul de idei şi opinii contrare, până ce popoarele de goimi imbecilizaţi se vor pierde într-un labirint de lozinci şi vor sfârşi prin a pricepe că este mai bine, în materie de politică, să nu ai niciun fel de idee[44]. Foarte rapid însă, dezorientarea va deveni insuportabilă :

Inutilele schimbări de regim, la care noi am împins popoarele de goimi, sabotând puterea aparatului guvernamental anterior, pe care au reuşit în final să-l doboare, le-au arătat ce putem noi, le-au cauzat o astfel de teroare încât vor fi gata să suporte orice din partea noastră pentru a nu deveni ele însele ţinta dezordinilor, mizeriilor şi lovitu­rilor noastre de altădată[45].

Cum se vor calma lucrurile, cum se va reveni la pace ?

După ce am ajuns în faza unui nou regim, adică o fază tranzitorie către puterea noastră deplină, nu vom mai permite presei să trateze subiecte de corupţie socială, mane­vrând astfel încât, treptat, să îşi facă loc ideea lansată discret de noi înşine, că noul regim este atât de bun încât a satisfăcut aproape întreaga lume, dovadă că nu se mai produce niciun fel de crime[46].

Acuzatorul public Ante Kozica – În stadiul acesta, probabil că acţiunea jidănimii este în continuare discretă, clandestină. Cum se va trece însă de la guvernarea prin inter­mediul goimilor la regalitatea pe faţă a vreunui pretins urmaş de-al regelui David ?

Avocatul lui Hitler, Geoorg Kleist – În mod cât se poate de paşnic – cel puţin aşa speră Înţelepţii Sionului. Ba chiar la cererea expresă a goimilor, adică a cozilor de topor jidoveşti, dintre aceştia. Trebuie să recunoaştem, găselniţa este dintre cele mai geniale :

Se poate ca autocratul nostru să fie recunoscut înainte de abolirea Constituţiilor; aceasta va fi când popoarele, împinse de noi şi exasperate de discordia şi de incompetenţa guvernanţilor lor, vor cere singure : ”Băgaţi la balamuc hoţii şi pungaşii ăştia, iar nouă daţi-ne un singur rege universal, care să ne unească, să înlăture cauzele dezordinilor, să suprime frontierele naţionale, religiile şi datoriile Statelor, să ne aducă pacea şi liniştea pe care guvernele şi reprezentanţii noştri nu ni le pot da[47].

Juratul Kadervern – Încrederea Înţelepţilor Sionului în micile şi mai marile lor găselniţe este înduioşătoare, dar eu nu o consider periculoasă. Câtă vreme Bretonii vor rămâne Bretoni, Alzacienii Alzacieni, Oltenii Olteni şi Moldovenii Moldoveni, ei vor opune Înţelepţilor Sionului scăfârliile lor de oameni cu scaun la cap şi în loc să-l cheme pe regele David, vor alege, probabil, încă vreo zece sau doisprezece deputaţi.

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Lucrul acesta este prevăzut de Protocoale. La vremea respectivă nu vor mai fi Bretoni, Alsacieni, Moldoveni, Olteni, Slavi, Catalani sau Basci. Nu va mai fi decât plasma omenească îndobitocită, cu ADN de viermi, insecte sau viței, cum se exprima generalul Charles De Gaulle, acei Untermenschen, cum le spunea cancelarul Hitler, un fel de sub-oameni, poate chiar viermi cu chip de om! Lupta pe planul genocidului rasial este prevăzută. Citez :

În aplicarea principiilor noastre trebuie să ţinem cont de tempe­ramentul naţiunilor printre care vom locui şi acţiona. Aplicarea acelo­raşi principii la toate popoarele şi naţiunile nu poate fi automat încununată de succes. Dimpotrivă, procedând diferenţiat, cu prudenţă, vom vedea că în mai puţin de zece ani cele mai persistente caractere rasiale vor fi modificate şi vom putea socoti un nou popor printre cele deja supuse nouă sau cumpărate de noi[48].

Domnilor juraţi, dacă un tribunal oarecare va încerca să mă judece, după acest Proces Nuremberg II, voi striga cât voi putea că nu eu am folosit arma rasială contra seme­nilor mei, Jidănimea fiind aceea care pe zi ce trece încearcă să modifice caracterele rasiale ale celorlalte popoare. De la război încoace, se petrec tot felul de astfel de experi­enţe rasiale, inclusiv sub ochii noştri ce nu vor să vadă. Sub falsul pretext al nevoii europene de mână ieftină de lucru, Africa cu spermatozoizii și ovulele ei este slo­bo­zită asupra Europei. Negrii de azi colonizează popoarele degenerate ale bătrânului Continent. Jidănimea speră să obțină astfel un nou popor, un popor de mulatri incapabili să se opună planurilor sale. Spunând acest lucru nu atac Înţelepţii Sionului, nici pe Africani. Înregistrez, constat ceea ce se petrece.

Juratul von Liebenhof – Aşa o fi, dar ceea ce spuneţi se bazează pe un document apocrif, căci, de fapt, Protocoalele Înţelepţilor Sionului nu există !

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Nu putem spune că Protocoalele Înţelepţilor Sionului nu există. Ele există de peste şaptezeci de ani, au fost tipărite în foarte multe dintre limbile pământului. Nu se cunosc autorii acestui document, nu ştim exact cine l-a scris, dar asta nu înseamnă că documentul respectiv nu există. El există la fel de bine ca Talmudul sau Vechiul Testament, documente foarte vechi despre care nu putem spune cu precizie nici cine le-a scris, nici când anume ! Să nu-mi vorbiți de Sfântul Duh că atunci vă trimit la Zidul Plângerii, să-l izbiți capul până vă regăsiți mințile pierdute.

Ca şi Talmudul sau Vechiul Testament, zecile de Evanghelii,  Proto­coalele Înţelepţilor Sionului sunt rezultatul unei gândiri şi redacţii colective, vreme de secole, poate milenii ! Existenţa şi autenticitatea lor nu pot fi puse la îndoială. Faptul că nu ştim cine le-a scris, nu are nicio importanţă. Nu ştim exact cine a scris Talmudul Babilonian, nici Talmudul de la Ierusalim, deşi cunoaştem numele câtorva mari rabini care au contribuit la elaborarea Mişnei, a Ghemarei şi a altor părţi sau fragmente talmudice, cunoaştem o mulțime de talmudiști, zeci de academii sau şcoli rabinice ce şi-au pus amprenta pe cele două variante ale Talmudului şi pe alte importante texte iudaice.

Tot aşa, Apocalipsa nu este opera evanghelistului Ioan ci a lui Isus însuși, nu toți ştim de ce creştinis­mului i-au trebuit cincisprezece secole pentru a alege patru evanghelii, numite canonice, din cele peste o sută, numite apocrife. Totuşi, aproape nimeni nu pune la îndoială existenţa Apocalipsei, nici autenticitatea acesteei scrieri, existenţa şi autenticitatea unui document fiind lucruri total diferite. Tot aşa, nimeni nu pune la îndoială exis­tenţa şi autenticitatea Coranului, deşi se ştie foarte bine că Mahomed, autorul lui, era analfabet !

Acuzatorul public Kozica – Domnule avocat, aveţi cumva vreo idee despre modul în care noul rege David va domni peste popoarele de goimi ?

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Citez :

Din răul trecător, la care vom fi fi nevoiţi să facem apel, va ieşi marele bine al unui guvern de neclintit, care va restaura funcţionarea normală a vieţii popoarelor, întreruptă cândva de către liberalism[49].

Jidănimea consideră că doar un rege poate guverna popoarele:

Numai un autocrat poate concepe planuri vaste şi clare, pentru coordonarea tuturor părţilor unui mecanism guvernamental. De aici rezultă că guvernul cel mai binefăcător pentru o ţară trebuie să fie concentrat în mâinile unui singur individ responsabil. Civilizaţia nu poate să existe în afara despotismului absolut, căci guvernul nu este condus de masele populare ci de şeful lor, oricare ar fi acesta[50].

Juratul Mac Carvil – Mă întreb dacă nu cumva avocatul celui de al III-lea Reich este pe cale de a comite o eroare. Citatele pe care le enunţă provin din Protocoalele Înţelepţilor Sionului sau din Mein Kampf?

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Nu comit nicio eroare. Concepţia clientului meu şi cea a Protocoalelor Înţelepţilor Sionului este una şi aceeaşi în ce priveşte natura puterii politice, când aceasta este dictată de ordinea firească a lucrurilor. Citez:

Într-un Stat cu o conducere slabă organizată, în care legile sunt incorect sau insuficient aplicate, guvernul îşi pierde prestigiul în beneficiul mentalităţii liberale, ajungându-se la un nou drept, acela de a fi destul de puternic pentru a distruge toate instituţiile ordinei existente, de a denunţa legea şi a deveni guvernul celor care în mod voluntar, adică liberal, au renunţat întru profitul nostru la dreptul de a deţine puterea[51].

Onorat tribunal, exact asta s-a petrecut cu Republica de la Weimar, nu însă în profitul Jidănimii ci în acela al naţional-socialismului german.

Juratul von Liebenhof – Am scăpat de dictatura lui Hitler pentru a cădea în despotismul unui descendent al regelui iudeu David? Sper că acest David se va arăta mai liberal!

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Deşi sunteţi prevenit, persistaţi în eroare, faceţi greşeala capitală, picaţi din lac în puţ:

Astăzi pot să vă spun: practic ne-am atins scopul! Nu mai avem de făcut decât o neînsemnată bucată de drum şi cercul şarpelui sim­bolic, simbolul poporului nostru (de la Adam încoace) se va închide. Când cercul acesta va fi închis pe deplin, toate Statele europene vor fi în mâinile noastre, precum mărgelele pe aţă, ca insectele în insectarul şcolarilor[52], fiecare cu un ac cu gămălie în ceafă.

Altă precizare: Despotismul nostru va fi de aşa natură încât va putea înăbuşii orice revoltă prin restricţii înţelepte, precum eliminarea liberalis­mului din toate instituţiile[53].

Jidănimea a învăţat lecţiile istoriei: Înţelepţii noştri din vremurile trecute aveau multă dreptate când spuneau că pentru atingerea unui obiectiv important nu trebuie să ne tocmim în ce priveşte mijloacele, nici să numărăm foarte exact numărul celor sacrificaţi pentru victoria cauzei noastre.

Încă un citat: Moartea este sfârşitul inevitabil al fiecăruia. Este preferabil să accelerăm sfârşitul celor ce ne pun beţe în roate decât să asistăm la moartea poporului nostru şi a noastră înşine, creatorii acestei noi ordini[54].

Juratul Kadervern – Hitler ar fi putut spune aceleaşi cuvinte. Dacă ar fi exterminat şase milioane de opozanţi, holo­caustul respectiv ar fi fost în perfect acord cu Înţelepţii Sionului.

Juratul von Liebenhof – Regele ăsta, David sau cum se va chema, vine sau nu vine? Până când trebuie să-l aşteptăm?

Avocatul lui Hitler, Georg Kleist – Bineînţeles că vine. Aveţi puţintică răbdare! Citez:

Când regele Israelului îşi va pune pe capul său sacru coroana ce îi va fi oferită de Europa, el va deveni patriarhul întregii lumi. Sacrificiile făcute de el pentru a ajunge la această încoronare nu vor egala însă niciodată numărul victimelor căzute ofrandă ca urmare a nebuniei, grandomaniei şi rivalităţii multiseculare dintre guvernanţii goimilor[55].

Nu mai puţin, semnalez că oricum l-ar chema, David sau ne-David, acest rege iudeo-jidovesc pare să fie animat de cele mai bune şi mai frumoase intenţii:

Suveranul este ales de Dumnezeu, din înălţimea cerurilor, iar misiunea lui este zdrobirea forţelor rele, ce decurg din instincte, nu din inteligenţă, din spiritul animal, nu din cel omenesc[56].

Protocoalele Înţelepţilor Sionului schiţează portretul moral al acestui rege al Iudeo-Jidănimii. Va trebui probabil să aşteptăm câteva decenii, poate chiar câteva secole, înainte de a putea certifica, inclusiv în acest punct, autenticitatea desăvârşită a Protocoalelor Înțelepților Sionului, prin comparaţie efectivă cu realitatea. Toate scuzele mele, domnilor juraţi, dar nimeni nu poate dansa mai repede decât muzica istoriei. Acest urmaş al regelui David pare să tindă către o perfecţiune cvasi-divină superioară celei a lui Isus, zisul Cristos:

Regele lui Israel nu va trebui să se lase influenţat de pasiunile sale, mai ales de cele de natură senzuală. El nu va trebui să se lase dominat de niciunul dintre elementele parti­culare ale naturii sale; va trebui, mai ales, să fie pe deplin stăpân pe întreaga sa fiinţă, pe gândurile sale[57].

Nimeni nu trebuie să ştie ce gândeşte, ce pregăteşte urmaşul regelui iudeu David, marele rege al Iudeo-Jidănimii viitoare, Isusul-Isușilor și Cristosul-Cristoșilor ieslelor tuturor Betlee­melor trecute, prezente sau viitoare:

Planurile de acţiune imediată ale regelui şi aplicarea lor în viitor vor fi necunoscute inclusiv de consilierii săi cei mai intimi. Singur suveranul şi cei trei garanţi ai săi vor fi la curent cu proiectele de viitor[58].

Onorat tribunal, domnilor juraţi, mi-am încheiat pledoaria. O ultimă remarcă: goimii ce s-au bătut contra naţional-socialis­mului german şi a regimului național-socialist ar putea avea încă de furcă cu descendentul regelui iudeu David, dacă nu îi vor accepta domnia fără luptă.

Ţinând cont că descendenţii celor ce s-au bătut contra lui Hitler, a adevăratului socialism care a existat vreodată, încep să regrete orbul găinilor părinţilor şi bunicilor lor, că nepoții celor ce au plantat steagul bolșevic pe Reichstagul german ar putea repeta isprava la Casa Albă și pe Congresul american, această ultimă soluţie nu este chiar probabilă. S-a zis, nu fără dreptate, că mulţi dintre cei ce s-au bătut contra lui Hitler n-au fost cu adevărat responsabili de actele lor, nu ştiau ce fac, de ce făceau ceea ce făceau!

Nu este nicio exagerare în a spune că grosul Armatei Roşii, milioanele de soldaţi sovietici habar nu aveau de Hitler şi de naţional-socialismul german. În ce priveşte adversarii anglo-americani, sau de alte naţionalităţi non-sovietice, ai Germaniei, lucrurile sunt mai complicate. Cert este că între fiul unui vameş austriac şi alesul Înţelepţilor Sionului, nu văd nicio diferenţă în ce priveşte natura şi atitudinea suveranului. Popoarele ce l-au respins pe Adolf Hitler, mai ales ruși, ucrainienii, kalmucii, kirkizii și ceilalți vor trebui să se decidă, într-un viitor apropiat, dacă sunt pentru sau contra urmaşului iudeo-jidan al regelui David!

Un ultim argument cu privire la autenticitatea textelor ce anunţă domnia viitoare a regelui David. Alături de toate cele spuse, adaug două idei ce vin dintr-un trecut foarte îndepărtat : «Oamenii tuturor naţiunilor vor fi sclavii lui Israel[59]» şi «cei din poporul tău vor fi numai drepţi şi vor stăpânii ţara pentru totdeauna[60]».

În încheiere amintesc că nu am pledat contra lui Iuda ! Nu am pledat contra Jidănimii, căreia îi recunosc dreptul de a lupta, după cum recunosc dreptul tuturor popoarelor de a cuceri o poziţie care să le garanteze supravieţuirea, o poziţie dominantă. Din acest punct de vedere, aceeaşi lege este valabilă şi pentru oameni şi pentru animale.

Onoratul Tribunal Nuremberg II este liber să aprecieze cum crede de cuviinţă strategia Înţelepţilor Sionului, de a  considera că strategia acestora este detestabilă sau, dimpo­trivă, lăudabilă. În ce mă priveşte, cer Onoratului Tribunal Nuremberg II să recunoască, odată în plus, starea de legitimă apărare a clientului meu, Adolf Hitler, atunci când acesta a preluat puterea în Germania, la 30 Ianuarie 1933.

Decizia sa de a zdrobi ofensiva lui Iuda, ofensiva Jidănimii contra Germaniei, în primul rând, dar şi contra goimilor, în general, este una de natură istorică. Ca atare, oricâte miciuni vor propovădui falşii istorici-mercenari, plătiţi de Banda celor Patru tâlhari învingători, oricâte insulte vor fi lansate contra învinşilor ce au pierdut un război, oricâte neadevăruri vor fi încă puse în spatele mareşalului Antonescu şi a învinşilor de la Stalingrad sau Cotul Donului, Istoria va reţine justeţea şi nobleţea cauzei lor, dreptul lor imprescriptibil, al copiilor, nepoților și strănepoților lor de a-şi apăra, până la moarte, până la a zecea revenire a lui Cristos cauza în care au crezut cei căzuți la Stalingrad, Cotul Donului, Odesa, Kursk, munții Tatra, Berlin!

Din moment ce Hitler era la curent cu existenţa Protocoalelor Înţelepţilor Sionului, cu primejdia pe care ofensiva jidovimii o reprezenta pentru poporul German, pentru întreaga rasă albă şi pentru întreaga omenire, decizia lui şi a aliaţilor lui a fost justă, inevitabilă, urgentă. Există toate şansele ca lupta dreaptă a naţional-socialiştilor germani şi a aliaţilor acestora, a Italienilor, Finlandezilor, Românilor, Slovacilor, Maghiarilor şi a altor popoare să fie reluată într-o zi. De cine anume ? Istoria ne va spune asta. Într-o zi !

Preşedintele Spencer – Şedinţa tribunalului este ridicată.

 

*

*          *

 

Încet, mocăneşte, zăpada continua să cadă peste Nuremberg, la fel de albă ca în vremurile de glorie ale străvechiului şi încercatului oraş. În ciuda timpului nefavorabil, între­gul Tribunal Nuremberg II, juraţii, ziariştii, agenţii secreţi, curioşii se împrăştiară prin braseriile din apropiere, înainte de a reveni în sala de judecată. Dezbaterea juraţilor s-a prelungit până la ora cinci, fără ca bazele unei judecăţi să fie reunite. Abia a doua zi, către amiază, preşedintele Spencer fu în măsură să comunice ziariştilor şi publicului nerăbdător cele ce urmează.

Preşedintele Spencer

– Având în vedere că textele reproduse de Hitler în Mein Kampf[61] dovedesc că el cunoştea perfect Protocoalele Înţelepţilor Sionului, din care a tras concluzii logice privind conduita sa de şef de Stat, responsabil pentru viaţa şi bunăstarea poporului său, doritor de nu îl lăsa să cadă sub jugul vreunui alt popor,

– Tribunalul Nuremberg II recunoaşte starea lui de legitimă apărare, în care s-a găsit încă din ziua preluării puterii în Germania, 30 ianuarie 1933. Această stare de legitimă apărare depinde însă de autenticitatea Protocoalelor Înţelepţilor Sionului, care deocamdată nu este încă pe deplin dovedită. În cazul autenticităţii lor, mai mult și mai concis, mai clar decât Vechiul Testament, Noul Testament, Talmudul sau orice alte scrieri iudeo-jidovești, Protocoalele Înţelepţilor Sionului ar fi documentul capital, ce demonstrează voinţa Jidănimii din toate timpurile și locurile de a domina celelalte popoare ale lumii, la capătul unui lung proces de dezagregare și degenerare a acestora.

Potrivit Protocoalelor Înţelepţilor Sionului, voinţa Jidănimii de dezagregare a popoarelor lumii s-a manifestat şi se manifestă pe diferite căi şi prin diverse mijloace oculte, puţin cunoscute, de domeniul ştiinţelor secrete, pentru marele public, mergând până la modificarea structurii lor biologice prin corcire sau metizare, alimente viciate şi nesănătoase, vaccinare şi medicină criminală, fiecare dintre aceste metode constituind crima calificată de genocid.

– Având însă în vedere că tribunalul acceptă demonstraţia autenticităţii acestor texte numai pe baza raportului de la cauză la efect,

– Având în vedere că această demonstraţie nu satisface toate exigenţele legale, în sensul că lipsesc dovezile scrise sau mărturiile persoanelor calificate, în faţa tribunalului,

– Având în vedere că tribunalul nu poate decide între adevărul şi falsul Protocoalelor Înţelepţilor Sionului, în sensul exigenţelor condiţiilor legale,

– Având în vedere că niciun tribunal nu este calificat pentru a condamna sau achita un popor ce se declară în stare de război, cu armele pe care le alege el însuşi, cu condiţia ca acestea să nu fie interzise de Convenţia internaţională de la La Haye,

– Având în vedere că orice popor are dreptul imprescriptibil de a ieşi din poziţia de sclav al altui popor, de a trece, la limită, din poziţia de dominat în aceea de dominator, singura garanţie de supravieţuire ce ne este oferită de legile naturii,

– Având în vedere că dreptul internaţional nu posedă mijloacele de a decide dacă un război este just sau injust, acest privilegiu aparţinând numai învingătorilor,

Pentru toate aceste motive,

 

Tribunalul Nuremberg II amână sine die Procesul Înţelepţilor Sionului.

Spre Anti-Librărie

Spre Înfățișarea a Șaptea

 

NOTE:

[1]. Deuteronomul, 28: 1 şi 28: 7.

[2] . Zohar II, 43 a.

[3] . Talmud, Jalqut Simeoni.

[4]. Shulchan-aruch, Yoreh Deah, 122.

[5]. Protocoalele Înţelepţilor Sionului, ed. cit., Şedinţa a XI-a.

[6]. Ibid., Şedinţa a XV-a.

[7]. Ibid.

[8] . Ibid., Şedinţa a XII-a.

[9]. Ibid., Şedinţa a XV-a.

[10]. Schabbath, 89.

[11]. Protocoalele Înţelepţilor Sionului, ed. cit., Şedinţa a IX-a.

[12]. Chaniga, 3a-3b.

[13]. Sanhedrin, 19.

[14]. Seph. Jp. 92, 1.

[15]. Protocoalele Înţelepţilor Sionului, ed. cit., Şedinţa a V-a.

[16]. Ibid., Şedinţa a XI-a.

[17]. Ibid., Şedinţa a XV-a.

[18]. Ibid., Şedinţa a XXIX-a.

[19]. Protocoalele Înţelepţilor Sionului, Şedinţa a XVIII-a.

[20]. Ibid., Şedinţa I-a.

[21]. Ibid., Şedinţa I-a.

[22]. Ibid. Şedinţa a III-a.

[23]. Ibid., Şedinţa a III-a.

[24]. Ibid., Şedinţa a XVIII-a.

[25]. Ibid., Şedinţa a XIX-a.

[26]. Procesul lui Jean-Hérold Paquis în faţa Înaltei Curţi de Justiţie.

[27]. Protocoalele Înţelepţilor Sionului, ed. cit., Şedinţa a VI-a.

[28]. Ibid., Şedinţa a VI-a.

[29]. Ibid., Şedinţa a XX-a.

[30]. Ibid., Şedinţa a XVI-a.

[31]. Aşa s-au petrecut lucrurile după lovitura se Stat de la 23 August 1944. În primele trei săptămâni după 23 August 1944, trădarea ne-a costat, în pierderi de oameni şi armament, cât toţi cei trei ani anteriori de război. În plus, prin întoarcerea armelor contra foştilor aliaţi, ce ne ajutaseră să recuperăm Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinu­tul Herţa, armata română a luptat contra intereselor României şi ale Românilor, ajutând bandiţii, lichelele şi politrucii Armatei Roşii să fure cât mai mult, să ne violeze mamele, surorile, fiicele, bisericile, pivniţele, tot şi toate.

De atunci, toate popoarele din jur ne cred un popor de tâmpiţi, de imbecili ce ne-am încropit o ţară prin complicităţi versailleze şi furturi de la popoarele vecine! Astăzi, după trei sferturi de veac de la cele petrecute atunci, încă auzim politrucii şi trădătorii deghizaţi, cu tupeu jidovesc, în istorici, ba chiar patrioţi, elogiind mizerabila trădare a unui rege nedemn şi a unor politicieni trădători şi imbecili, ce şi-au semnat astfel propria condamnare, mizerabila şi meritata lor pieire.

Astăzi, majoritatea Românilor a înţeles că acel 23 August a fost ultima zi a adevăratei Românii. România de după acel 23 August, ca şi cea de după un anumit 22 Decembrie a fost şi este actuala caricatură a fostei Românii, o colonie iudeo-sovietică sau iudeo-americană, condusă de trădători şi neispră­viţi autohtoni ca Gheorghiu-Dej sau Ceauşescu, dar mai ales de Jidani ca Ana Pauker şi banda ei de iudeo-stalinişti, sau Ion Iliescu, Constantinescu şi banda lor de hoţi, escroci şi trădători, în contul Americii, al Israelului şi al propriilor lor buzunare fără fund.

[32]. Ibid., Şedinţa a XVI-a.

[33]. Ibid. , Şedinţa a XIV-a.

[34]. Ibid., Şedinţa a XVI-a.

[35]. Ibid., Şedinţa a XII-a.

[36]. Ibid., Şedinţa a XII-a.

[37]. Ibid., Şedinţa a XV-a.

[38]. Ibid., Şedinţa a XV-a..

[39]. Ibid., Şedinţa a XIV-a.

[40]. Ibid., Şedinţa a XVII-a.

[41]. Ibid., Şedinţa a VII-a.

[42]. Ibid., Şedinţa a XV-a.

[43]. Ibid., Prima Şedinţă.

[44]. Ibid., Şedinţa a III-a.

[45]. Ibid., Şedinţa a V-a.

[46]. Ibid., Şedinţa a XIV-a.

[47]. Ibid., Şedinţa a XII-a.

[48]. Ibid., Şedinţa a X-a.

[49]. Ibid., Şedinţa a IX-a.

[50]. Ibid., prima Şedinţă.

[51]. Ibid., prima Şedinţă.

[52]. Ibid., prima Şedinţă.

[53]. Ibid., Şedinţa a III-a.

[54]. Ibid., Şedinţa a XV-a.

[55]. Ibid., Şedinţa a XV-a.

[56].  Ibid., Şedinţa a XXIII-a.

[57]. Ibid., Şedinţa a XXIV-a.

[58]. Ibid., Şedinţa a XXIV-a.

[59]. Apocalipsa lui Baruch.

[60]. Isaia, 60, 21.

[61]. Adolf Hitler, Mein Kampf, ed. citată sau oricare alta.

Vezi Și

Nero

VIAȚA SECRETĂ A UNUI PERSONAJ IMPORTANT – XXI

VIAȚA SECRETĂ A UNUI PERSONAJ IMPORTANT  –  XXI  ÎMPĂRATUL NERO   Întreţinută de treizeci de …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *